Aktualności
Typografia

Wraz z przebudową płyty rynku rozpoczęły się prace renowacyjne gryfowskiej fontanny, których zakres obejmuje m.in.: sporządzenie dokumentacji fotograficzno rysunkowej, wykonanie badań specjalistycznych: pobranie próbek na ilościową i jakościową zawartość soli, usunięcie wtórnego wypełnienia wnętrza fontanny, rozebranie zewnętrznej podmurówki cokołowej partii cembrowiny, wykonanie nowego uszczelnienia fontanny oraz prace konserwatorskie przy kamiennych elementach fontanny oraz detalach z brązu. 

Za ich wykonanie odpowiedzialna jest firma „TERRA TEMPUS” Sp. z o.o. z Wrocławia. Całkowity koszt renowacji fontanny to: 105 904,78 zł (słownie: sto pięć tysięcy dziewięćset cztery złote, 78/100) z czego 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków budżetu Województwa.

Dodaj komentarz